top of page

CASE: OPINIONSRAPPORT

OCH MATERIAL FÖR SPRIDNING

För att nå ut med en undersökning eller rapport krävs både en förpackning som lockar till läsning, förenklar och sätter de viktigaste budskapen i fokus - men också material som driver trafik till rapporten. Det kan vara infografik eller korta filmer som lyfter innehållets olika delar.

A4 Paper Psd MockUp2.png
uppslag2.png
omslag.png
Infogfraphics.png

RAPPORT 

176 sidor, 200 ex

INFOGRAFIK 

Sociala medier

DIAGRAM 

Exempel från rapporten

MATERIAL ECONOMICS

THE CIRCULAR ECONOMY

Läs hela rapporten »

bottom of page